ContestsEDUCATION, COURSES, WORKSHOPS
POREČ

Kreativne radionice organizuju se tokom cele godine na različitim nivoima:

1. Kursevi za učesnike sa posebnim potrebama

2. Hobisti

Kursevi i Radionice se organizuju tokom cele godine u grupama 5-10 polaznika

3. Vrtići, Osnovna i srednja škola

Časovi i Radionice se organizuju u saradnji sa Nastavnicima likovnog odgoja kao dopunske vannastavne aktivnosti

4. Studenti

Radionice se organizuju u saradnji sa profesorima akademija umetnosti ili organizovanjem posebnih grupa

5. Masterclass

Radionice se organizuju dva puta godišnje (april-maj, septembar-oktobar)
Kursevi se organizuju na dnevnom nivou u trajanju od (4-6h).
Radionice su prilagodjene mogućnostima, uzrastu i nivou obrazovanja polaznika. U zavisnosti od nivoa traju od 7-14 dana.
Cenu radionica odredjuje njihov nivo. U cenu radionice uključeni su ukupni troškovi utroška materijala, korišćenja alata i voditelja radionice.
Studentske i Masterclass radionice vode renomirani domaći i medjunarodni stručnjaci.
Termini za specijalizovane radionice čije su teme specijalizvane tehnike i materijali kao i restauracija mozaika, biće posebno najavljeni u okviru ovoga web sajta.

6. Letnji mozaički kampovi

Organizuju se u saradnji sa turističkim operatorima, hotelima i individualnim grupama koje su zainteresovane za aktivan odmor i učenje. Pored fantastičnih prirodnih resursa koje pruža Poreč kao turistička destinacija(more, sunce, priroda, lokalna kuhinja), postoji mogućnost organizovanja kompletnih kulturno-turističkih aranžmana, koji uključuju turističke vodiče, smeštaj, radionicu, izlete, posete muzejima i bogatim lokalnim kulturno-umetničkim znamenitostima.

MOSAIC CITY-MOSAIC CITIES-MOSAIC WORLD
Contact Info:

Društvo za Skrb i Promidžbu Održivog Korištenja Kulturne Baštine-Poreč
Association for Care and Promotion of Sustainable Use of Cultural Heritage - Poreč

Trg pod hrastom 3, Červar Porat, Poreč 52440, Istria, Croatia

E-mail: xxxxxxx@mosaiccity.org